tt

jp

Zaterdag 16 september 2017

Zaterdag 30 september 2017

Zaterdag 14 oktober 2017

14.00 tot 15.30 uur

Met een korte pauze

Language: Dutch

 

Deze lezingen is vol geboekt

Lezing Japanse kunstgeschiedenis

 

‘Van eeuwige Boeddha’s en het vlietende leven’

 

Een serie van drie lezingen waarin u kennis maakt met een deel van de fascinerende kunst en cultuur uit Japan. Een reis door de Japanse kunstgeschiedenis vanaf de prehistorie tot heden.

Deze lezingen worden gegeven door Henk Roos. Henk Roos studeerde af aan de Haagse Koninklijke Academie met als speciaal onderwerp Japan, bij zijn docent Jacometti en de Leidse japanoloog Prof. F. Vos. 

In de eerste lezing geeft Henk Roos een algemene inleiding over kunst en cultuur in Japan, waarna hij ingaat op de prehistorie en de periodes als Jomon, Yayoi en Heian. Het gaat dan onder meer over de Shinto-tempels van Ise en Itsukushima, de komst van het boeddhisme, de komst van de Portugezen en het christendom. U krijgt beelden te zien van zgn. eeuwige boeddha’s en legendarische monniken, feodale kastelen, de befaamde kamerschermen en de bekende Japanse theeceremonie.

De tweede lezing gaat verder waar we op 16 september gebleven waren. Henk Roos gaat dan in op de periode van de Hollanders op Deshima, ook de tijd van de machtige shoguns. Hij behandelt aan de hand van onder meer kleurenhoutsnedes ook de tijd van Hokusai en Hiroshige tot 1853, het einde van de Japanse isolatie-politiek.

De derde lezing gaat over het Japonisme met ondermeer Van Gogh en Frank Lloyd Wright in Japan. We komen dan op Japan in oorlogstijd, en daarna de wederopbouw, de moderne architectuur en ‘industrial design’. In deze lezing krijgt u onder andere beelden te zien van Yoko Ono, van manga en van eigentijdse kunst.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier, of in 't Japanse Winkeltje.