tt

jp

 

 

Doordat de workshopruimte vanaf oktober voor andere doeleinden zal worden gebruikt, worden er dit jaar geen workshops meer gegeven. 
De eerstvolgende workshops zullen in 2024 plaatsvinden.